Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14784
Title: Umowa międzynarodowa w sferze kultury - wybrane aspekty ustrojowo-prawne
Other Titles: International Treaties - Selected Systemic and Legal Regulations
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: umowa międzynarodowa
dziedzictwo kulturowe
prawo konstytucyjne
prawo krajowe
prawo Unii Europejskiej
prawo międzynarodowe
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Citation: S. Kowalska, A. Kędziora, M.J. Śmiałek (red,), "Polacy na obczyźnie", WPA UAM, Poznań-Kalisz 2016, s. 221-235.
Abstract: W artykule omówiono rolę bilateralnych i multilateralnych umów międzynarodowych w ochronie oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Wskazano na potrzebę respektowania zasady pacta sunt servanda w stosunkach międzynarodowych. W rozważaniach podkreślono, iż umowa międzynarodowa jest nie tylko źródłem the international law, ale i środkiem pokojowej współpracy między państwami i narodami bez względu na ich uwarunkowania społeczne oraz ustrojowo-prawne.
In this article discusses the role of bilateral and multilateral legal agreements in protection and popularization of cultural heritage. It indicated the principle of pacta sunt servanda in the international relations. In considerations emphasized that international treaty is not only source of the international law, but also peaceful means for cooperation between the states and nations without their social, systemic and legal circumstances.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14784
ISBN: 978-83-65512-01-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Umowa międzynarodowa.pdf5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.