Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14785
Title: O KONIECZNOŚCI I MOŻLIWOŚCIACH WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI MATEMATYCZNIE UZDOLNIONYCH
Authors: Korcz, Maria
Keywords: kreatoligencja
dzieci matematycznie uzdolnione
diagnozowanie matematycznych uzdolnień u dzieci
Issue Date: 2013
Citation: MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 2013, p. 121-125.
Abstract: Pojawiające się coraz to nowe i skomplikowane wyzwania cywilizacyjne powodują, że maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym człowieku, w szczególności potencjału intelektualnego osób wybitnie uzdolnionych staje się nakazem chwili. W artykule opisane jest pokrótce integralne podejście do problematyki twórczości opierające się na modelu kompetencji przyszłości KK Urbana - Odpowiedzialna Kreatoligencja. Znajdują się tu również uwagi dotyczące obecności problematyki kształcenia uczniów zdolnych w oficjalnych dokumentach polskiego Ministerstwa Edukacji oraz pewne wnioski z badań przeprowadzonych w szkole. Najwięcej miejsca poświęcono diagnozowaniu matematycznych uzdolnień u dzieci i możliwościom rozwijania tych uzdolnień.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14785
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WMiI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematika.pdf115.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.