Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14804
Title: Kim jestem? Kim się staję? Od praktyki do teorii
Other Titles: Who am I? Who do I Become? From Practice to Theory
Authors: Kotkowska, Elżbieta
Keywords: metoda
method
wspólnota
hipoteza wyjaśniająca
metafora
puzzle
community
explanatory hypothesis
metaphor
puzzle
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Teologiczny UAM
Citation: Ja–Wspólnota – w teorii i praktyce, red. Elżbieta Kotkowska, Jarosław Moskałyk, Poznań, Wydział Teologiczny UAM 2010, s. 10-36.
Series/Report no.: Colloquia Disputationes;16
Abstract: W artykule w zakresie metody teologiczno-fundamentalnej przedstawione zostały następujące główne zagadnienia. 1. Konspekt edukacyjno-psychologicznych warsztatów, 2. Uzasadnienie metodyczne i metodologiczne przyjętej konstrukcji. W konspekcie szczegółowo opisane zostały kolejne kroki, które powinien podjąć prowadzący z pewnymi sugestiami ku czemu dane działania prowadzą. Szerzej zostały podane wnioski, do których prowadzący powinien podprowadzić uczestników warsztatów w obszarze teologii fundamentalnej – jako pomoc w poszukiwaniach celu, całości i sensu – wykorzystano elementy psychologii, filozofii, teologii duchowości. Procedura ćwiczeń przeprowadza uczestnika od pytań o samego siebie do pytań o siebie poprzez relacje z drugim, tak by uświadomić mu możliwość kontaktu z Drugim. W dalszej części przedstawienia opisano próbę odpowiedzi na pytanie „Co było potrzebne, od strony metody, by ten konspekt mógł powstać?” Koniecznym było skonstruowanie swoistej metafory i opracowano narrację, które razem stały się hipotezą wyjaśniającą obejmującą szerokie spektrum badanych relacji, pomiędzy konspektem i procesem jego powstawania a jego twórcą, procesem przeprowadzonych warsztatów a czytelnikiem, prowadzącym warsztaty a uczestnikiem. Na zakończenie przedstawiono ewaluację przeprowadzonych warsztatów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14804
ISBN: 9788361884309
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-Elżbieta_Kotkowska_Ja-wspólnota_3_Disputationes_16.pdf400.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.