Kim jestem? Kim się staję? Od praktyki do teorii

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Teologiczny UAM
Title alternative
Who am I? Who do I Become? From Practice to Theory
Abstract
W artykule w zakresie metody teologiczno-fundamentalnej przedstawione zostały następujące główne zagadnienia. 1. Konspekt edukacyjno-psychologicznych warsztatów, 2. Uzasadnienie metodyczne i metodologiczne przyjętej konstrukcji. W konspekcie szczegółowo opisane zostały kolejne kroki, które powinien podjąć prowadzący z pewnymi sugestiami ku czemu dane działania prowadzą. Szerzej zostały podane wnioski, do których prowadzący powinien podprowadzić uczestników warsztatów w obszarze teologii fundamentalnej – jako pomoc w poszukiwaniach celu, całości i sensu – wykorzystano elementy psychologii, filozofii, teologii duchowości. Procedura ćwiczeń przeprowadza uczestnika od pytań o samego siebie do pytań o siebie poprzez relacje z drugim, tak by uświadomić mu możliwość kontaktu z Drugim. W dalszej części przedstawienia opisano próbę odpowiedzi na pytanie „Co było potrzebne, od strony metody, by ten konspekt mógł powstać?” Koniecznym było skonstruowanie swoistej metafory i opracowano narrację, które razem stały się hipotezą wyjaśniającą obejmującą szerokie spektrum badanych relacji, pomiędzy konspektem i procesem jego powstawania a jego twórcą, procesem przeprowadzonych warsztatów a czytelnikiem, prowadzącym warsztaty a uczestnikiem. Na zakończenie przedstawiono ewaluację przeprowadzonych warsztatów.
Description
Sponsor
Keywords
metoda, method, wspólnota, hipoteza wyjaśniająca, metafora, puzzle, community, explanatory hypothesis, metaphor, puzzle
Citation
Ja–Wspólnota – w teorii i praktyce, red. Elżbieta Kotkowska, Jarosław Moskałyk, Poznań, Wydział Teologiczny UAM 2010, s. 10-36.
DOI
Creative Commons License