Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14805
Title: Kim jestem? Kim się staję? W dialogicznym napięciu JA-TY. Źródła teoretyczne
Other Titles: Who am I? Who do I Become? The Dialogical Tension I - YOU. Theoretical sources
Authors: Kotkowska, Elżbieta
Keywords: sens
sense
cel
aim
całość
whole
analiza transakcyjna
transactional analysis
wczucie
empathy
ćwiczenia duchowe
spiritual exercises
antropologia teologiczna
theological anthropology
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Teologiczny UAM
Citation: Ja–Wspólnota – w teorii i praktyce, red. Elżbieta Kotkowska, Jarosław Moskałyk, Colloquia Disputationes 16, Poznań, Wydział Teologiczny UAM 2010, s, 39–65
Series/Report no.: Colloquia Disputationes;16
Abstract: W niniejszym artykule przedstawiono komponenty wchodzące w skład źródeł teoretycznych, będących podstawą powstania konspektu warsztatów. Treść artykułu nie wychodzi poza obszar metodologii teologicznej. Badania ukazujące przesłanki procesów zaaranżowanych w czasie warsztatów oraz podane wnioski końcowe wynikają z badań przeprowadzonych w polu analiz teologii fundamentalnej. Ta dziedzina teologiczna zakłada interdyscyplinarne łączenie metod i osiągnięć teologii i nauk antropologicznych. W kolejnych odsłonach ukazane zostały trzy aspekty odkrywania ludzkiego JA w dialogicznym napięciu z TY. Dzięki analizie transakcyjnej Erica Berne’a można ukazać, przy pomocy prostych technik edukacyjnych, że człowiek w poznaniu siebie potrzebuje drugiego w każdym aspekcie swego istnienia. Tym, co umożliwia mu bycie z sobą i innymi do zdolność wczucia. Tę kategorię badawczą analizowała Edyta Stein jako podstawę realnych relacji JA-TY, gdzie poprzez TY może zostać określony sam człowiek jako nie-ja, inny, drugi, czy ostatecznie osobowy Bóg. Możliwość zastosowania procesów opartych na wczuciu w przestrzeni relacji wiary doprowadza ku teologii duchowości. W jej ramach wypracowany został model antropologiczny, który widzi człowieka w ciągłym stawaniu się wobec innych i Boga. Przyjęta do badań praktyczno-biblijna antropologia Ignacego Loyoli pozwala na uwiarygodnienie kroków podjętych w czasie warsztatów, tak by nie były manipulacją a służyły wolnemu wyborowi uczestników w świadomym poszukiwaniu sensu i celu istnienia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14805
ISBN: 9788361884309
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-Elżbieta_Kotkowska_Ja-wspólnota_3_Disputationes_16.pdf434.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.