Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14885
Title: Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) w kontekście europejskiego bezpieczeństwa ekonomicznego
Authors: Szymanowski, Rafał
Keywords: Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji
Transatlantic Trade and Investment Partnership
TTIP
umowa handlowa
reżim handlowy
globalny kryzys ekonomiczny
globalizacja
zarządzanie globalizacją
klauzula ISDS
investor-state dispute settlement
globalne dobra publiczne
wyścig na dno
race to the bottom
koordynowana gospodarka rynkowa
Wielkie Umiarkowanie
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Szymanowski R. (2015), Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) w kontekście europejskiego bezpieczeństwa ekonomicznego, [in:] I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński (eds.), Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 85-93.
Abstract: Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership; TTIP) w szerszym kontekście europejskiego bezpieczeństwa ekonomicznego. Pomysł porozumienia zrodził się w rezultacie fundamentalnych zmian zachodzących współcześnie w gospodarce światowej oraz ich postrzegania w Europie i USA. W tekście stwierdzono, że w zamyśle architektów umowy handlowej główny cel TTIP ma wymiar przede wszystkim geopolityczny, a nie tylko ekonomiczny. Przedstawiono także najważniejsze wnioski, jakie płyną z dotychczas przeprowadzonych analiz dla gospodarki europejskiej, a także zidentyfikowano czynniki, które determinować będą wpływ porozumienia na poszczególne państwa europejskie. W artykule zaprezentowano także możliwe konsekwencje wynikające z wejścia umowy w życie dla Polski. Mogą one być istotne w szczególności dla potencjału rozwojowego polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14885
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymanowski_Transatlantyckie_Partnerstwo_w_dziedzinie_Handlu_i_Inwestycji_(TTIP)_w_kontekście_europejskiego_bezpieczeństwa_ekonomicznego.pdf77.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.