Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14933
Title: Media społecznościowe a możliwości integracji
Authors: Scheibe, Anna
Keywords: media społecznościowe
zintegrowana komunikacja marketingowa
Issue Date: 2014
Publisher: Marketing i rynek
Citation: Marketing i rynek 11/2014, s.66 -73.
Abstract: Rozwój technik Web 2.0 zmienił charakter komunikacji nie tylko pomiędzy organizacją i interesariuszami, lecz także pomiędzy samymi interesariuszami. Umożliwił on precyzyjne dotarcie do małych społeczności, a nawet indywidualnych odbiorców. Rozwój mediów spowodował, że konieczne stało się dostosowanie formy przekazu do ich charakteru, przy równoczesnym zachowaniu jego spójności, służącej kreowaniu wizerunku marki. W efekcie idee integracji komunikacji marketingowej stały się tak ważne jak nigdy dotąd. Celem artykułu jest określenie wyzwań, jakie rozwój mediów społecznościowych stawia przed specjalistami ds. marketingu, biorąc pod uwagę możliwości integracji komunikacji marketingowej, w celu kreowania pozytywnego wizerunku marki. W opracowaniu wyznacza się trzy płaszczyzny integracji komunikacji marketingowej i określa wpływ mediów społecznościowych na możliwości integracji na każdej z nich.
Description: Artykul dostepny na http://www.marketingirynek.pl/archiwum/marketing_i_rynek_nr_11_2014,p1525939542
URI: http://hdl.handle.net/10593/14933
ISSN: 1231-7853
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
merged_document_3.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.