Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/14943
Title: Pochodzenie życia - wyjątkowy akt samorództwa?
Authors: Chwieduk, Edward
Keywords: biogeneza
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: E. Chwieduk, Pochodzenie życia - wyjątkowy akt samorództwa? Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
Abstract: Książka skierowana jest przede wszystkim dla adeptów kierunków: geologii i biologii a jako lektura uzupełniająca może być wykorzystany także w paleontologii i geologii historycznej. W zamierzeniu autora praca ta ma dostarczyć niezbędnej wiedzy na temat procesów towarzyszących początkom życia na naszej planecie. Opracowanie to jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą syntetyzowania najistotniejszych koncepcji związanych z pochodzeniem życia na Ziemi. Dzięki klarownemu układowi pomaga przyswoić treści „rozproszone” w innych publikacjach, dając tym samym niezbędne podstawy do studiów paleontologicznych. Natomiast starannie dobrana bibliografia pozwala odpowiednio poszerzyć interesujące odbiorcę wątki. Język książki, bardzo przystępny, nie jest jednak zbyt eseistyczny. Z jednej strony wyróżnia to tę pozycję spośród innych publikacji o charakterze popularyzatorskim, nie zawsze solidnie traktujących kwestie merytoryczne. Z drugiej powinno ułatwić przyswojenie tych partii wiedzy, które stereotypowo traktuje się jako „trudne”. Całość stanowi zatem lekturę przystępną nawet dla tych czytelników którzy pozostając poza akademickim trybem, interesują się studiami z zakresu nauk przyrodniczych i geologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14943
ISBN: 978-83-232-2349-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chwieduk_2011.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open
Chwieduk_2011_okladka.pdf704.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.