Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChomczyńska-Rubacha, Mariola. Promotor-
dc.contributor.authorFlatow, Ewelina-
dc.date.accessioned2011-12-02T12:27:17Z-
dc.date.available2011-12-02T12:27:17Z-
dc.date.issued2011-12-02T12:27:17Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1496-
dc.descriptionWydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapiipl_PL
dc.description.abstractPodstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć jak zdrowie seksualne, postawy wobec zdrowia seksualnego, aktywność seksualna. Przedmiotem pracy jest opisanie postaw studentów w Polsce i we Francji wobec zdrowia seksualnego (komponentu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego) oraz opisanie ich aktywności seksualnej. Praca realizuje również cele diagnostyczne i wyjaśniające dotyczące wybranych uwarunkowań aktywności seksualnej studentów w Polsce i we Francji. Na potrzeby badań zastosowano dwa narzędzia badawcze. Pierwszym narzędziem jest kwestionariusz do badania postaw wobec zdrowia seksualnego i wybranych zmiennych socjo-demograficznych. Drugim narzędziem badawczym jest kwestionariusz do badania aktywności seksualnej. Rozważania teoretyczne rozprawy mają na celu uwypuklenie pojęcia zdrowie seksualne, które rozumieniu WHO stanowi integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów seksualności ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości (WHO, 2001, s.7).pl_PL
dc.description.abstractThe theoretical part of this dissertation is concentrates on the concept of sexual health, sexual health attitudes, sexual activity. The central aim of this study was to identify sexual health attitudes (cognitive, effective, behavioral component) and sexual activity of Polish and French students. This study investigated the specific determinants of sexual students behaviour in Poland and France. The applied method was self-administrated questionnaire to evaluate sexual health attitudes and sexual activity. Participants were students at the Pierre Mendès France University of Grenoble and Adam Mickiewicz University in Poznań. Statistical software (SPSS ver. 14) was used for data analysis Theoretical Considerations of the dissertation lead to emphasize the conception of sexual health which in accordance with WHO constitutes an integration of somatic emotional, intellectual and social aspects of sexuality which are important for positive development of personality, communication and love (WHO, 2001, s.7; za: WHO 1975).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzdrowie seksualnepl_PL
dc.subjectsexual healthpl_PL
dc.subjectpostawy wobec zdrowa seksualnegopl_PL
dc.subjectsexual health attitudespl_PL
dc.subjectwiedzapl_PL
dc.subjectknowledgepl_PL
dc.subjectźródła informacji o seksualnościpl_PL
dc.subjectsource of informationpl_PL
dc.subjectpromocja zdrowia seksualnegopl_PL
dc.subjectsexual health promotionpl_PL
dc.titleZdrowie seksualne w postawach i zachowaniach studentów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i Francjipl_PL
dc.title.alternativeSexual health in students attitudes and behaviours. Comparative study based on examples from Poland and Francepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZDROWIE SEKSUALNE W POSTAWACH I ZACHOWANIACH STUDENTÓW.STUDIUM PORÓWNAWCZE NA PRZYKŁADZIE POLSKI .pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.