Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1522
Title: Multitasking medialny
Other Titles: Media multitasking
Authors: Kuźmicka, Kamala
Keywords: Multitasking medialny
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 35-44
Abstract: Multitasking medialny – to nowe zjawisko, definiowane jako określone zachowanie odbiorcy, polegające na jednoczesnym korzystaniu z dwóch lub więcej mediów. Obecnie, tylko 19% młodych ludzi nie można określić jako odbiorców multitaskingowych. Co więcej, sposób w jaki informacja, odbierana jednocześnie z różnych źródeł, jest przetwarzana przez odbiorcę, jest inny od standardowego, kiedy odbiorca skupia swą uwagę tylko na jednym źródle informacji. W przypadku multitaskingu uwaga jest dzielona pomiędzy przynajmniej dwa źródła, co czyni poziom przetwarzania informacji niższym. Tym samym, ocena zakresu jednoczesnego percypowania przez odbiorców treści poszczególnych przekazów, stała się tematem zainteresowania medioznawców i reklamodawców. Dotychczas przeprowadzono jednak niewiele badań, pozwalających na oszacowanie zakresu tej percpecji. Przyjmuje się jednak, że dalsze badania w tym kierunku pozwolą na stwierdzenie korzyści płynących z multitaskingu medialnego oraz umożliwią reklamodawcom jego pozytywne wykorzystanie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1522
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 2, jesień-zima 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. Kuzmicka.pdf239.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.