Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDąbrowska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2011-12-06T10:36:57Z-
dc.date.available2011-12-06T10:36:57Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationLingua ac Communitas, 2010, vol. 20, s. 71-84pl_PL
dc.identifier.issn1230-3143-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1540-
dc.description.abstractThe aim of this article is to present and discuss John Dewey’s and Walter Lippmann’s views on the problem of communication in a democratic society, particularly their views on the question of a role of communication in forming social processes. First part of the paper outlines the framework of this problem and its meaning to the question of possibility of democracy. Part two is concerned with anthropological and socio-political considerations: I discuss the Deweyan and the Lippmannian understanding of individual, society, intelligence and democracy. In part three I examine in detail the problem of communication, with special attention given to the questions of the role of communication in forming social processes, the foundations and conditions of communication, the debaters, and a subject matter of a debate as well as the questions of who and what forms this debate and whether we can form it altogether.pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie poglądów Johna Deweya i Waltera Lippmanna na problem komunikacji w społeczeństwie demokratycznym, a w szczególności na kwestię roli, jaką pełni ona w kształtowaniu procesów społecznych. W części pierwszej nakreślam ramy owej problematyki i jej znaczenie dla pytania o możliwość demokracji. Część drugą stanowią rozważania z zakresu antropologii oraz filozofii społeczno-politycznej; omawiam w niej Deweyowskie i Lippmannowskie rozumienie jednostki, społeczeństwa, inteligencji oraz demokracji. W części trzeciej rozważam szczegółowo problem komunikacji, a zwłaszcza pytania o rolę komunikacji w kształtowaniu procesów społecznych, o podstawy i warunki komunikacji, o uczestników oraz przedmiot debaty społecznej, o to, kto i co nadaje owej debacie kształt, a także pytanie o to, czy i na ile możemy ową debatę kształtować.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAMpl_PL
dc.subjectanthropologypl_PL
dc.subjectcommunicationpl_PL
dc.subjectcommunitypl_PL
dc.subjectdemocracypl_PL
dc.subjectDeweypl_PL
dc.titleThe Offstage of Democracy: The Problem of Social Dialogue in John Dewey’s and Walter Lippmann’s Writingspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Lingua ac Communitas, 2010, Volumin 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LIN-5.pdf160.8 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.