Lingua ac Communitas

Lingua ac Communitas jest międzynarodowym, umieszczonym na liście czasopism punktowanych, niemiecko- i anglojęzycznym czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym zagadnieniom języka i komunikacji społecznej w wielu różnych aspektach nauk humanistycznych (szczególnie filozofia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia, religioznawstwo i inne). Czasopismo zostało założone w roku 1992 i funkcjonuje przy Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakres tematyczny publikowanych w „Lingua ac Communitas” prac wielu uznanych współczesnych myślicieli z Polski, Niemiec, USA, Japonii, Korei, Węgier, Turcji i innych krajów, wychodzi naprzeciw doniosłym problemom filozoficznym współczesności, takim jak: zwrot lingwistyczny, zwrot hermeneutyczny czy zwrot komunikacyjny.

(ang.) Lingua ac Communitas is an international philosophy journal published by Department of Philosophy of Adam Mickiewicz University in Poland. Established in 1992, Lingua ac Communitas has since become the most renowned and prestigious philosophy journal in field of language and social communication, featuring thoughtful articles authored by experience academics as well as young scholars around the world. Each year, Lingua ac Communitas publishes variety papers in philosophy. We accept submissions every May and print the journal during the late summer. Lingua ac Communitas is distributed to philosophy departments and libraries across the country, and archived copies of recent issues are also available online.

Redaktor naczelny: Bolesław Andrzejewski
Kontakt: Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań
strona www: http://www.lingua.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
ISSN 1230-3143

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego