Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15467
Title: Wacław „Emir” Rzewuski (1784-1831): podróżnik i żołnierz
Other Titles: Wacław „Emir” Rzewuski (1784-1831): traveler and soldier
Authors: Kucera, Filip
Advisor: Kotłowski, Tadeusz. Promotor
Keywords: Wacław Rzewuski
koń arabski
hodowla
Arabian horse
raising
Issue Date: 2016
Abstract: Hrabia Wacław Seweryn Rzewuski urodził się 15 grudnia 1784 roku we Lwowie. Był synem hetmana polnego koronnego Seweryna Rzewuskiego, jednego z przywódców Konfederacji targowickiej. Po trzecim rozbiorze Polski rodzice Wacława wraz z rodziną przenieśli się do Wiednia. Zgodnie z wolą ojca Wacław służył w armii austriackiej, a w latach 1809-1819 wydawał „Mines de l'Orient” („Kopalnie Wschodu”), w sześciu tomach. W latach 1818-1820 hrabia podróżował po Bliskim Wschodzie. Odwiedził m. in. Syrię i Liban. W tym czasie zawarł przymierze z przywódcami 13 plemion beduińskich. Koczownicy nadali mu tytuł Emira i przydomki: Tadż el Fahr („wieniec sławy”) i Abd al-Niszan („sługa znaku”). Hrabia nabył do europejskich stad ponad 100 bezcennych klaczy i ogierów. Po powrocie osiadł w rodzinnym majątku na Podolu. Od 1825 r. należał do Towarzystwa Patriotycznego. Następnie wziął udział w Powstaniu listopadowym, dowodząc szwadronem jazdy. Po bitwie pod Daszowem, 14 maja 1831 roku, zaginął. Powstanie stłumiono, majątek i konie Rzewuskiego skonfiskowano. Część z nich umieszczono w należącym do cara Aleksandra I stadzie w Janowie Podlaskim.
Count Wacław Seweryn Rzewuski was born in 15 December 1784 in Lwów. He was the son of field Hetman Seweryn Rzewuski, who was one of the leaders of the Targowica Confederation. Wacławs parents moved the family to Vienna after the third partition of Poland. He served in the Austrian army in agreement with his father’s will. From 1809-1819 he published „Mines de l'Orient” („The mines of the East”, in the sense of: „knowledge of Mine [Middle] East”), in six volumes. In the years 1818-1820 he travelled the Middle East, visiting Syria, Lebanon. During this years of travel he was admitted to 13 tribes and is reputed to have received the title of Emir, Taj al-Fahr („Crown of glory”) and Abd al-Niszan („servant of the sign”). He bought amazing horses from Nomads, he acquired about 100 priceless mares and stallions at the European studs. Count return to Poland and settling in his native Podolia. From 1825 Rzewuski belonged to the Patriotic Society. He was latter involved in the November uprising and Commanding a Division in the battle of Daszów on May 14, 1831. After that he was never seen again. The Russian put down the uprising, confiscated Rzewuski’s estate and dispersed the stud. The horses passed into various hands. Tsar also acquired some of them at his stud in Janów Podlaski.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/15467
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip Kucera praca dr.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.