Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1592
Title: Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci
Authors: Surdyk, Augustyn
Keywords: Ludologia
Badanie gier
Game research
Game studies
Polskie Towarzystwo Badania Gier
Homo Ludens
Issue Date: 2011
Publisher: Polskie Towarzystwo Badania Gier
Series/Report no.: Homo Ludens 1(3)/2011, ss. 199-214;
Abstract: W dobie internetu przed towarzystwami naukowymi otwiera się nieporównywalnie większa liczba możliwości działania, promowania się, publikowania i rozwoju, niż bywało to jeszcze przed piętnastoma laty. Jednakże dla młodych, rozwijających się towarzystw naukowych niepowiązanych bezpośrednio z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami i w związku z tym niemogącymi liczyć na stałe dofinansowanie z ich strony, a bazujących wyłącznie na składkach członkowskich i wolontariacie nawet tak powszechnie dostępna forma działalności medialnej może stanowić spore wyzwanie. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości funkcjonowania towarzystw naukowych w internecie, jak i trudności, jakie mogą napotkać na przykładzie Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
The activities of academic associations on the internet based on the example of PTBG. A summary of seven years of the existence of the association on the net In the age of the internet an incomparably greater number of possibilities for activity, self‑promotion, publishing and development than used to exist even a decade ago has opened in front of academic associations. However, for young, developing academic societies not connected directly with institutions which can supply constant financial aid, even such widely available forms of media activity may be quite a challenge. The aim of the article is to depict – based on the example of the Polskie Towarzystwo Badania Gier (Games Research Association of Poland) – the possibilities of functioning for academic associations on the internet and hardships which sometimes have to be faced.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1592
ISSN: 2080-4555
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustyn SURDYK - Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci .pdf418.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.