Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1635
Title: Pragmatyczna analiza konfliktu między ojcem a synem w wybranych dramatach amerykańskich XX wieku
Other Titles: A pragmatic analysis of conflict between father and son in selected 20th century American plays
Authors: Bobin, Joanna
Advisor: Kopytko, Roman. Promotor
Keywords: Pragmatyka
Pragmatics
Konflikt
Conflict
Niegrzeczność
Impoliteness
Dramat
Drama
Issue Date: 20-Dec-2011
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest pragmatyczna analiza konfliktu miedzy ojcem a synem, przedstawionego w dialogach dramatów: Zmierzch długiego dnia E. O’Neilla, Śmierć komiwojażera A. Millera, Kotka na gorącym blaszanym dachu T. Williamsa, Płoty A. Wilsona oraz Buried Child S. Sheparda. Pracę otwiera próba usystematyzowania definicji i typologii konfliktu, zawężona do konfliktu interpersonalnego. Następnie omówiono aspekty kontekstu jako czynnika warunkującego interpretację języka w użyciu, w podziale na kontekst zewnętrzny (społeczny i fizyczny) interakcji oraz kontekst wewnętrzny (mentalny), determinujący interpretację sytuacji konfliktowej przez uczestników. Wybrane metody analizy konfliktu to trzy teorie z zakresu pragmatyki i analizy dyskursu: teoria niegrzeczności (Culpeper 1996, 2005, 2008), zasada kooperacji i reguły konwersacyjne (Grice 1975) oraz organizacja konwersacji, będąca elementem analizy konwersacyjnej (Sacks, Schlegoff i Jefferson 1978). Rozprawa zawiera charakterystykę tekstów dramatycznych oraz porównanie dialogów dramatu do rzeczywistej interakcji, z którego wynika, że dialogi są odzwierciedleniem naturalnej rozmowy w stopniu umożliwiającym zastosowanie narzędzi analizy dyskursu opracowanych do badań nad dyskursem autentycznym. Wnioski płynące z pięciu analiz jakościowych ukazują powtarzające się wzorce zachowań i tendencje rozwoju konfliktu między ojcem a synem.
The aim of the thesis is to examine conflictive exchanges between fathers and their sons, characters of five plays: O’Neill’s Long Day’s Journey into Night, Miller’s Death of a Salesman, Williams’ Cat on a Hot Tin Roof, Wilson’s Fences and Shepard’s Buried Child. The thesis starts with an overview of definitions and typologies of conflict with respect to various (sets of) variables, then narrowed down to interpersonal verbal conflict and its characteristic features. It emphasizes the importance of context for any analysis of language in use but the focus is limited to the context of interpersonal communication, divided into two fundamental modes: the internal (mental) context and the external (social and physical) context. The pragmatic and discourse analytic frameworks selected for the examination of conflict include: the impoliteness framework (Culpeper 1996, 2005, 2008), the Cooperative Principle (Grice 1975) and aspects of turn-taking, based on Conversation Analysis (Sacks, Schlegoff and Jefferson 1978). The work also examines the question of resemblance between dramatic dialogue and real-life conversation, and its practicability for the analysis with the tools designed for naturally occurring interaction. Conclusions provide a broad view of patterns and tendencies observed in the analyzed conflicts, compiling the common and distinct features of the exchanges studied.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1635
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna Bobin.pdf
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.