Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16695
Title: Polska wobec demokratyzacji i legitymizacji władzy w UE w latach 2007-2010
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: Unia Europejska
demokratyzacja
legitymizacja
władza
Traktat z Lizbony
Issue Date: 2015
Citation: Bielawska, A., Polska wobec demokratyzacji i legitymizacji władzy w UE w latach 2007-2010. W: E. Lesiewicz (red.), Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Poznań 2015, s. 103-118.
Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie jakie zostały podjęte zmiany w Traktacie z Lizbony w kierunku demokratyzacji i legitymizacji władzy w Unii Europejskiej oraz jakie wobec nich stanowisko zajęła Polska w latach 2007-2010. Uwaga skupiona zostanie na zmianach instytucjonalnych oraz uprawnieniach instytucji przedstawicielskich – Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16695
ISBN: 978-83-62907-60-1
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielawska_Polska_wobec_demokratyzacji.pdf161.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.