Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16696
Title: Polis in an ancient Greek literature and philosophy
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: państwo
filozofia
literatura
starożytna Grecja
Issue Date: 2012
Publisher: UAM
Citation: Bielawska, A., Polis in an ancient Greek literature and philosophy. W: Around the European Culture. Commemorative Book for the Sixtieth Birthday Anniversary of Professor Edward Jeliński, Bartosz Hordecki, Patrycja Wiśniewska, Janusz Wiśniewski (red.), Poznań 2012.
Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia ustroje greckich poleis między VIII w. p.n.e. a II w. n.e. Analizuje poglądy starożytnych myślicieli i poetów pod kątem rozwoju nauki o państwie, sposobu jego charakterystyki, ujmowania zadań i ograniczeń nakładanych na nie, a także sposobu definiowania, postrzegania i zmiany ustrojów w kierunku demokracji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16696
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polis_in_an_ancient_Greek_literature_and.doc158.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.