Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1674
Title: Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Totalitaryzm
Totalitarianism
Hegel
Weber
Idealizacja
Idelization
Komunizm
Communism
Issue Date: 2011
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: Tomasz Błaszczyk, Krzysztof Brzechczyn, Daniel Ciunajsis, Tomasz Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym. Poznań, IPN, 2011, ss. 87-107
Series/Report no.: Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII;
Abstract: Celem artykułu jest analiza użyteczności konceptu totalitaryzmu w badaniach nad systemami komunistycznymi (w szczególności w Polsce). Przedstawiam podstawowe tezy syndromu totalitarnego Friedricha/Brzezińskiego oraz rekonstruuję dyskusję na temat zastosowania tej kategorii w polskiej historiogragii (rozdział trzeci). W rozdziale czwartym artykułu przedstawiam najważniejsze krytyki konceptu totalitaryzmu oraz analizuję strategię jego obrony (A. Siegel, M. Thompson), która jest uzależniona od interpretacji metodologicznego statusu syndromu totalitarnego.
The aim of the article is to consider the usefulness of the concept of totalitarianism in explanation of dynamics of the communist system. For this purpose, in the second chapter. I will present Friedrich/Brzezinski’s classic concept of totalitarian syndrome, in the third one – a discussion on the use of this concept in research on the contemporary history of Poland, in the fourth one – the most important critique of the concept of totalitarianism and the strategy of its defense (chapter fifth). The paper is ended by final conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1674
ISBN: 978-83-932188-9-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Uwiklania_2011.pdf142.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.