Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/169
Title: Rola oficerów-wolnomularzy w okresie Księstwa Warszawskiego
Authors: Kurzawa, Tomasz
Keywords: Masoneria
Kadra oficerska
Księstwo Warszawskie
Issue Date: 26-Feb-2010
Abstract: Czas wojen napoleońskich, a zwłaszcza lata 1807- 1815 gdy od czasu pokoju w Tylży do zakończenia Kongresu Wiedeńskiego istniało Księstwo Warszawskie, był to zloty okres w historii polskiego wolnomularstwa. Nie brakowało wtedy w polskich lożach oficerów, którzy odznaczali się nie tylko na froncie podczas kampanii wojennych. Mimo oporu i ataku ze strony kleru przyczyniali się w znaczny sposób do rozwoju masonerii, w której bezustannie, nawet wśród nowo przyjmowanych adeptów, było wielu wojskowych. W lożach zajmowali różne stanowiska. Swoją aktywną działalnością i nauką niewiele odbiegali od głównych zasad chrześcijańskich. Głoszone hasła starali się realizować, pomagali bliźnim, a jednocześnie pracowali bezustannie nad sobą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/169
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (Bib)
Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rola oficerów. Kurzawa Tomasz.pdf221.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.