Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17009
Title: Dyskusja nad nauczaniem socjologu w Polsce
Other Titles: Discussion on Teaching of Sociology in Poland
Authors: Kwilecki, Andrzej
Kwaśniewicz, Władysław
Morawski, Witold
Sztompka, Piotr
Łączkowski, Paweł
Borucki, Andrzej
Jacher, Władysław
Przestalski, Andrzej
Kośmicki, Eugeniusz
Suchocka, Renata
Janik, Wojciech
Malikowski, Marian
Markowski, Daniel
Krzykała, Franciszek
Issue Date: 1986
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 48, 1986, z. 3, s. 249-317
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/17009
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1986, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
018 DYSKUSJA NAD NAUCZANIEM SOCJOLOGII W POLSCE.pdf585.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.