Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17161
Title: Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania w diadzie 'matka/opiekun - dziecko'
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: przywiązanie
macierzyństwo
wczesne dzieciństwo
attachment
motherhood
early childhood
Issue Date: 2016
Citation: Studia Edukacyjne, nr 39, 2016, s. 377-394
Abstract: Punktem zainteresowania jest tu przywiązanie, zwłaszcza jego właściwości, fazy rozwoju i rodzaje. Zostało w nim podkreślone znaczenie wczesnych doświadczeń dziecka w interakcji z wrażliwą i reaktywną matką oraz konsekwencje ich braku lub nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój umysłowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.
The point of interest in this article is attachment, especially its properties, phase of development and types. It emphasizes the importance of early experiences of the child in interaction with a sensitive and reactive mother and the consequences of their absence and irregularities that may affect the child’s further mental, cognitive, emotional, and social development.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17161
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania.pdf221.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.