Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17390
Title: Cerkiew w życiu społeczno-politycznym Ukrainy w latach 1991-2010
Authors: Jędraszczyk, Katarzyna
Keywords: Cerkiwe preowsławna
Ukraina
religie
państwo i cerkiew
Issue Date: 2011
Publisher: PTPN
Citation: Studia Europaea Gnesnensia 3/2011, s. 55-77.
Abstract: Religijne podziały w Cerkwi na Ukrainie w dużej mierze odzwierciedlają podziały w społeczeństwie ukraińskim i mogą powodować ich pogłębianie. Zjawisko to skwapliwie wykorzystują politycy, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczych, odwołując się do konkretnych wyborców i ich odczuć religijnych. Wielowiekowa tradycja podporządkowania rosyjskiej Cerkwi władzy świeckiej powoduje, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego szczególnie łatwo ulega politycznemu zaangażowaniu, przez co traci swój autorytet. Cerkiew prawosławna wciąż ma trudności z przystosowaniem się do potrzeb współczesnego społeczeństwa, procesów związanych z demokratyzacją życia religijnego i politycznego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17390
ISSN: 2082-5951
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cekiew_w_zyciu_spoleczno-politycznym_Ukr.pdf148.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.