Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17420
Title: Poznawcza rola metafory w polskim dyskursie historyczno politycznym po 1989 roku
Other Titles: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów
Authors: Werner, Wiktor
Editors: Pomorski, Jan
Stobiecki, Krzysztof
Nowinowski, S. M.
Keywords: metafora
historia Polski
Hayden White
historiografia
Issue Date: 2008
Citation: Werner W.,Poznawcza rola metafory w polskim dyskursie historyczno politycznym po 1989 roku. W: S.M. Nowinowski, J. Pomorski i R. Stobiecki (red.). Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 91-105.
Abstract: Poniższy artykuł poświęcony będzie metaforze jako kategorii opisującej, wyjaśniającej i wartościującej zjawiska historyczne a także obecności metafor w opisach współczesnej historii Polski. W artykule omówiona jest możliwość wykorzystania teorii dyskursu historycznego Haydena White'a dla opisania zabiegów narracyjnych obecnych w polskiej historiografii.
Description: Artykuł poświęcony jest metaforze jako kategorii opisującej, wyjaśniającej i wartościującej zjawiska historyczne a także obecności metafor w opisach współczesnej historii Polski. W artykule omówiona jest możliwość wykorzystania teorii dyskursu historycznego Haydena White'a dla opisania zabiegów narracyjnych obecnych w polskiej historiografii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17420
ISBN: 9788392582090
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poznawcza rola metafory Wiktor Werner.pdf201.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.