Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/17497
Title: Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku
Other Titles: Hidden in the binding. On a finding of a medieval document of Pope Innocent VII from 1404 and the Cistercian abbey in Nepomuk
Authors: Szulc, Alicja
Keywords: dokumenty papieskie
Papal documents
cystersi w średniowieczu
Cistercians in the Middle Ages
Innocenty VII
Innocenty VII
Pomuk
Nepomuk
Czechy XV wieku
15th c. Bohemia
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2016, nr 20 (29), s. 7-22.
Abstract: W zbiorach rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zidentyfikowano w 2008 roku pergaminowy dokument papieża Innocentego VII z 1404 roku, adresowany do arcybiskupa Pragi i odnoszący się do przywilejów kościelnych opactwa cystersów w Pomuku (Nepomuku) w Czechach. To obecnie najstarszy dokument (sensu stricto) w zbiorach Biblioteki. Stan jego zacho wania wskazuje, że został wykorzystany wtórnie przez nieznaną introligatornię jako obleczenie drewnianej okładki kodeksu, być może również cysterskiego. List Innocentego VII typu littera exsecutoria (tj. zawierający papieskie polecenie – mandatum) ma szczególną wartość źródłową jako jeden z nielicznych ocalałych dokumentów z archiwum klasztoru w Pomuku, zniszczonego i rozproszonego w okresie wojen husyckich w Czechach. Artykuł zawiera edycję łacińską omawianego dokumentu.
A rare document from 1404 issued by Pope Innocent VII was found in the manuscript collection of Poznań University Library in 2008. The document, written on parchment, is addressed to Archbishop of Prague and refers to some ecclesiastical privileges for the Cistercian abbey at Nepomuk in Bohemia. Strictly speaking this is the oldest document that is currently held in the collections of the library. The state of its preservation shows that the document has been reused by an unknown bindery as a wrapping for the wooden binding of a codex, possibly of Cistercian provenance. The manuscript of the type littera exsecutoria (i.e. one that includes a papal instruction – mandatum) has a particular source value as one of the few preserved documents from the archives of the monastery at Nepomuk that was almost entirely destroyed and then dispersed at the time of the Hussite wars in Bohemia. The present article is supplemented with a Latin edition of the document.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17497
DOI: 10.14746/b.2016.20.1
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2016, nr 20 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALICJA SZULC.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons