Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMataczyński, Maciej. Promotor-
dc.contributor.authorRzeszotarski, Rafał-
dc.date.accessioned2017-03-15T07:56:53Z-
dc.date.available2017-03-15T07:56:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/17527-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Europejskiegopl_PL
dc.description.abstractPraca jest próbą usystematyzowania zagadnień związanych z przejęciem zagranicznej spółki publicznej, to jest spółki publicznej (giełdowej) w rozumieniu prawa polskiego, której siedziba znajduje się za granicą. Ponadto w rozprawie omawiam kwestię wycofania zagranicznej spółki publicznej z obrotu giełdowego (w języku angielskim jest to tzw. delisting), gdyż delisting częstokroć następuje po przejęciu spółki publicznej. Podstawowa problematyka związana zarówno z przejęciem, jak i z wycofaniem z obrotu giełdowego zagranicznej spółki publicznej dotyczy kolizji praw różnych państw, które mogą mieć zastosowanie przy tego typu procesach. Kluczowe znaczenie mają więc kolizyjnoprawne aspekty omawianych zagadnień.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis is an attempt to systematize the issues relating to the takeover of a foreign public company, that is a public company (listed company) with registered office outside of Poland. In addition, the thesis discusses the issue of delisting of foreign public company, since the delisting often occurs after the takeover of such entity. Basic issues related to the takeover and delisting of foreign public company relate to conflict of laws, as there could be multiple jurisdictions interested in governing such transaction. The basic items discussed in the thesis are therefore the conflict of laws aspects of takeover and delisting of a foreign public company.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectspółka publicznapl_PL
dc.subjectprzejęciepl_PL
dc.subjectlex societatispl_PL
dc.subjectlex mercatuspl_PL
dc.subjecttrzynasta dyrektywapl_PL
dc.subjectpublic companypl_PL
dc.subjecttakeoverpl_PL
dc.subjectlex societatispl_PL
dc.subjectlex mercatuspl_PL
dc.subjecttakeover bids directivepl_PL
dc.titlePrzejęcie i wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) zagranicznej spółki publicznej – zagadnienia kolizyjnoprawnepl_PL
dc.title.alternativeTakeover and delisting of a foreign public company – conflict of laws aspectspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rafał_Rzeszotarski_Doktorat.pdf
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.