Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17527
Title: Przejęcie i wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) zagranicznej spółki publicznej – zagadnienia kolizyjnoprawne
Other Titles: Takeover and delisting of a foreign public company – conflict of laws aspects
Authors: Rzeszotarski, Rafał
Advisor: Mataczyński, Maciej. Promotor
Keywords: spółka publiczna
przejęcie
lex societatis
lex mercatus
trzynasta dyrektywa
public company
takeover
lex societatis
lex mercatus
takeover bids directive
Issue Date: 2017
Abstract: Praca jest próbą usystematyzowania zagadnień związanych z przejęciem zagranicznej spółki publicznej, to jest spółki publicznej (giełdowej) w rozumieniu prawa polskiego, której siedziba znajduje się za granicą. Ponadto w rozprawie omawiam kwestię wycofania zagranicznej spółki publicznej z obrotu giełdowego (w języku angielskim jest to tzw. delisting), gdyż delisting częstokroć następuje po przejęciu spółki publicznej. Podstawowa problematyka związana zarówno z przejęciem, jak i z wycofaniem z obrotu giełdowego zagranicznej spółki publicznej dotyczy kolizji praw różnych państw, które mogą mieć zastosowanie przy tego typu procesach. Kluczowe znaczenie mają więc kolizyjnoprawne aspekty omawianych zagadnień.
The thesis is an attempt to systematize the issues relating to the takeover of a foreign public company, that is a public company (listed company) with registered office outside of Poland. In addition, the thesis discusses the issue of delisting of foreign public company, since the delisting often occurs after the takeover of such entity. Basic issues related to the takeover and delisting of foreign public company relate to conflict of laws, as there could be multiple jurisdictions interested in governing such transaction. The basic items discussed in the thesis are therefore the conflict of laws aspects of takeover and delisting of a foreign public company.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Europejskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/17527
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rafał_Rzeszotarski_Doktorat.pdf
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.