Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1752
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGolianek, Ryszard Daniel. Promotor-
dc.contributor.authorKasperski, Jakub-
dc.date.accessioned2012-01-11T12:34:19Z-
dc.date.available2012-01-11T12:34:19Z-
dc.date.issued2012-01-11T12:34:19Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1752-
dc.descriptionWydział Historyczny: Katedra Muzykologiipl_PL
dc.description.abstractPraca poświęcona jest problematyce muzyki popularnej. Autor rozważa tę kwestię z perspektywy muzykologii. Pokazuje jak ta dyscyplina naukowa w toku swojego rozwoju odnosiła się do muzyki popularnej. Omówione są tu najważniejsze prace, teorie, szkoły naukowe, ujęcia metodologiczne, a także proces instytucjonalizacji badań nad tym zakresem. Autor próbuje dociec przyczyn wieloletniego dystansowania się muzykologii historycznej oraz etnomuzykologii od muzyki popularnej, a także śledzi współczesne przemiany obu dyscyplin, które sprawiły, że zarówno muzykologia historyczna, jak i etnomuzykologia stopniowo otwierają na nową problematykę. Praca zawiera tez refleksje nad perspektywami badań w przyszłości, pokazując najnowsze istniejące metodologie a także propozycje autora, m.in. w jego przykładowych analizach (np. muzyki nu metalowej, kwestii koweru, recepcji Chopina w pop-kulturze).pl_PL
dc.description.abstractThis thesis is devoted to popular music issue. Its author considers this question from musicological perspective. He shows how this discipline, through its history, has related to popular music. The most important works, theories, schools and methodological approaches, but also institutional process of incorporation of that field are described here. The author investigates why historical musicology and ethnomusicology have both refused popular music research many years along. Besides, he traces contemporary changes of these disciplines, which have caused gradual progress in popular music studies within both historical musicology and ethnomusicology. Furthermore, the thesis contains reflections about perspectives of future research, showing new methodologies and author’s proposals in his examples of analysies (e.g. nu metal music, cover issue, reception of Chopin in pop culture).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMuzyka popularnapl_PL
dc.subjectPopular musicpl_PL
dc.subjectKultura popularnapl_PL
dc.subjectPopular culturepl_PL
dc.subjectMuzyka rozrywkowapl_PL
dc.subjectLight musicpl_PL
dc.subjectMuzykologiapl_PL
dc.subjectMusicologypl_PL
dc.subjectNowa muzykologiapl_PL
dc.subjectNew musicologypl_PL
dc.titleMuzyka popularna jako przedmiot badań muzykologiipl_PL
dc.title.alternativePopular Music as a Subject of Musicological Researchpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Kasperski - Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii - praca doktorska 2011.PDF
  Restricted Access
12.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.