Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17574
Title: Rola nowych technologii w postrzeganiu tekstu – implikacje dla praktyki pedagogicznej
Authors: Głowacka, Paulina
Walkowiak, Hanna
Keywords: ICT
tekst
edukacja
now technologie
Issue Date: 6-Apr-2017
Publisher: AMU Press
Citation: Glowacka, P. & Walkowiak, H. (2017). Rola nowych technologii w postrzeganiu teksu – implikacje dla praktyki pedagogicznej. W: H. Krauze-Sikorska & M. Klichowski, Eds., Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa (ss. 341-347). Poznan: AMU Press.
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;245
Abstract: Znaczenie nowych technologii w postrzeganiu tekstu czytanego na swoje merytoryczne i metodologiczne podstawy jak również odzwierciedlenie w najnowszych badaniach empirycznych. W tekście dokonano analizy wybranych badań, przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech latach. Ukazują one pewne tendencje, nurty czy proponowane kierunki zmian. Ich ogólna interpretacja nie może być jednak dokonywana z powodu ich wybiórczości oraz wąskiego zakresu prób badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17574
ISBN: 978-83-232-3154-7
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rola nowych technologii w postrzeganiu teksu – implikacje dla praktyki pedagogicznej.pdf382.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons