Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17754
Title: Relacje między tożsamością etnicznokulturową, a podejściem do funkcjonalności rodziny oraz pomiędzy metodami radzenia sobie z dysfunkcjonalnością a sentymentami społecznościowymi i narodowymi wśród 'normalnej' i zagrożonej ryzykiem dojrzewającej młodzieży Beduinów z pustyni Negev
Other Titles: The relationship between Ethnic- Cultural Identity and attitudes toward family functionality, and between coping methods and communal and national sentiments among normative and at-risk adolescents in the Bedouin population in the Negev
Authors: Abu-Ajaj, Ibrahim
Advisor: Buchowski, Michał. Promotor
Keywords: Beduini
Beduins
młodzież
youth
Izrael
Israel
tożsamość
identity
Issue Date: 2016
Abstract: Celem pracy jest zbadanie charakteru powiązań między zmiennymi wynikającymi z przynależności etnicznej dorastającej młodzieży beduińskiej w sytuacji zagrożeń, a jej podejściem do sposobu funkcjonowania rodziny, sposobami radzenia sobie z zagrożeniami, a także przynależnością do społeczności i narodu. Grupa docelowa obejmuje beduińską dorastającą młodzież zagrożoną negatywnymi zjawiskami społecznymi (społecznymi i emocjonalnymi: narkotyki, przestępczość, przemoc, nieadekwatna edukacja itp.) oraz młodzież ‘normalną’ (która zdołała uniknąć tych zagrożeń). Przyjrzenie się obydwu grupom młodzieży pozwoliło badającemu na wskazanie podobieństw i różnic wynikających z tych dwóch zmiennych: życie w społeczności uznawanej bądź nieuznawanej oraz ‘normalne’ dorastanie lub dorastanie w sytuacji zagrożenia. W badaniu wzięto również pod uwagę inne zmienne społeczno-demograficzne.
The research objective is to examine the nature of the relationship between the variables indicating the ethnic identity of adolescents in situations of risk in the Bedouin society and attitudes towards the functioning of the family, the styles of coping, and their community and national connection. The target population includes at-risk adolescents and normative adolescents in Bedouin society, an ethnic minority group in Israel that lives in recognized and unrecognized communities. Two groups of adolescents in situations of risk in the Bedouin population in the Negev will allow the researcher to learn whether there is a change and difference or similarity in the processes that occur in their lives in their relation to their national and community connection to the state.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/17754
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abu Ajaj_PhD.pdf
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.