Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1779
Title: Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu
Other Titles: The library and bibliophilic activity of Prof. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966),
Authors: Matysiak, Jarosław
Keywords: archiwum
archive
bibliotekoznawstwo
library studies
bibliofilstwo
bibliophily
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Polish Librarians Association
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2011, nr 15(24), str. 57-72
Abstract: Artykuł przedstawia działalność zasłużonego archiwisty i historyka, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) w Poznańsko-Pomorskim Kole Związku Bibliotekarzy Polskich, w Związku Bibliotekarzy Polskich Koło Poznańskie, Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich Koło Poznańskie oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Okręg Poznański do roku 1939 oraz w latach 1945–1966. Wspomniano także o udziale Kaczmarczyka w pracach poznańskiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w latach 1924–1939. W artykule omówiono jego księgozbiór oraz starania o sprzedanie książek Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
This article describes the work of the distinguished archivist and prominent historian Prof. Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966), a long time director of the State Archives in Poznań, in the Poznań-Pomorze Polish Librarians Union, the Poznań branch of the Polish Librarians and Archivists Union and in the Poznań branch of the Polish Librarians Association until 1939 and in the post-war years of 1945–1966. Prof. Kaczmarczyk’s participation in the works of the Poznań-based Association of Polish Bibliophiles between 1924 and 1939 is also briefly mentioned. The article discusses a vast collection of books that belonged to the Professor and the attempts to sell these holdings to the faculty of the Humanities of M. Curie-Skłodowska University in Lublin and later to the library of the Catholic University in Lublin
URI: http://hdl.handle.net/10593/1779
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2011, nr 15 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf449.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.