Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17964
Title: Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997 – 2013
Other Titles: Determinants of Polish energy security policy in the years 1997 - 2013
Authors: Adamkiewicz, Jakub
Advisor: Konieczny, Jerzy. Promotor
Keywords: bezpieczeństwo energetyczne
energy security
zrównoważony rozwój
sustainable development
społeczne aspekty bezpieczeństwa
social aspects of security
Issue Date: 2017
Abstract: Celem rozprawy jest określenie głównych determinantów bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz odpowiedzenie na pytanie czy kultura energetyczna Polski wskazuje na jej zrównoważenie? Problem badawczy dotyczy szeroko pojmowanego społeczno-politycznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego w Polsce ujmowanego w kontekście analizy ekonomicznej i ekologicznej. Rozważania prowadzone przez autora dysertacji doprowadziły do wprowadzenia nowego terminu zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne uzupełniającego koncepcję zrównoważonego rozwoju.
The aim of the work is term a main determinants of Polish energy security and asked to research question which is considering whether the culture of Polish energy indicates the sustainability of energy security policy. The problem research of the hearing concerns the widely understood socio-political dimension of energy security in Poland recognized in the context of the economic analysis. Deliberations taught by the author of dissertation led to the introduction of new sustainable energy security supplementary concept of sustainable development.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/17964
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Adamkiewicz_Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997 – 2013_ praca doktorksa.pdf
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.