Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18984
Title: Gromadzenie zbiorów w bibliotece akademickiej wobec aspektów komunikacyjnych
Authors: Bródka, Małgorzata
Editors: Wojciechowska, Maja
Keywords: gromadzenie zbiorów
komunikacja biblioteki z otoczeniem
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Citation: Zarządzanie Biblioteką, Nr 1(7), 2015, s.23-28.
Abstract: Artykuł oparty jest na założeniu, iż komunikacja pomiędzy bibliotekami a środowiskiem zewnętrznym oraz właściwy przepływ informacji przyczyniają się do podtrzymania wysokiej rangi bibliotek akademickich wśród bliższego i dalszego otoczenia. Celem artykułu jest prezentacja procesów i narzędzi komunikacyjnych, zachodzących i wykorzystywanych podczas gromadzenia zbiorów w bibliotece. Wskazano czynniki wpływające na decyzje dotyczące kształtowania zbiorów, takie jak: bieżące zapotrzebowanie na konkretne źródła informacji oraz zapewnienie ciągłości i tradycji procesu dydaktycznego na uniwersytecie. Biorąc pod uwagę powyższe elementy, w artykule podjęto po pierwsze: kwestię pozyskiwania publikacji, po drugie - zaprezentowano wnioski dotyczące wpływu sposobów komunikacji biblioteki z otoczeniem na jakość pozyskiwanych zbiorów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18984
ISSN: 2081-1004
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gosia Bródka 2.PDF3.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons