Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19267
Title: Projektowanie i analiza kryptograficznych funkcji haszujących
Other Titles: Design and Analysis of Cryptographic Hash Functions
Authors: Sokołowski, Przemysław
Advisor: Jaworski, Jerzy. Promotor
Keywords: kryptoanaliza
cryptanalysis
kryptograficzne funkcje haszujące
cryptographic hash functions
szyfry blokowe
block ciphers
analiza różnicowa
differential analysis
analiza rotacyjna
rotational analysis
Issue Date: 2016
Abstract: Kryptograficzne funkcje haszujące stanowią element składowy wielu algorytmów kryptograficznych. Przykładowymi zastosowaniami kryptograficznych funkcji haszujących są podpisy cyfrowe oraz kody uwierzytelniania wiadomości. Ich własności kryptograficzne mają znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa systemów kryptograficznych wykorzystujących haszowanie. W dysertacji analizowane są kryptograficzne funkcje haszujące oraz omówione główne zasady tworzenia bezpiecznych kryptograficznych funkcji haszujących. Analizujemy bezpieczeństwo dedykowanych funkcji haszujących (BMW, Shabal, SIMD, BLAKE2, Skein) oraz funkcji haszujących zbudowanych z szyfrów blokowych (Crypton, Hierocrypt-3, IDEA, SAFER++, Square). Głównymi metodami kryptoanalizy użytymi są skrócona analiza różnicowa, analiza rotacyjna i przesuwna. Uzyskane wyniki pokazują słabości analizowanych konstrukcji.
Cryptographic Hash Functions (CHFs) are building blocks of many cryptographic algorithms. For instance, they are indispensable tools for efficient digital signature and authentication tags. Their security properties have tremendous impact on the security level of systems, which use cryptographic hashing. This thesis analyzes CHFs and studies the design principles for construction of secure and efficient CHFs. The dissertation investigates security of both dedicated hash functions (BMW, Shabal, SIMD, BLAKE2, Skein) and hash functions based on block ciphers (Crypton, Hierocrypt-3, IDEA, SAFER++, Square). The main cryptographic tools applied are truncated differentials, rotational and shift analysis. The findings show weaknesses in the designs.
Description: Wydział Matematyki i Informatyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/19267
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_PrzemyslawSokolowski.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.