Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19329
Title: Kompetencje tłumacza ustnego
Authors: Korpal, Paweł
Keywords: tłumaczenie ustne
kompetencje tłumacza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Korpal, P. (2016). "Kompetencje tłumacza ustnego", w: Whyatt, B., Nadstoga, Z., Chmiel, A., Korpal, P., Kościuczuk, T., Mazur, I., Perdek, M., Stachowiak, K., Turski, M., Tymczyńska, M., Witczak, O., Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 151-166.
Abstract: Zawód tłumacza ustnego powszechnie uznawany jest za stresujący, a tłumaczenie symultaniczne – za jeden z najbardziej złożonych procesów językowych (Christoffels i de Groot 2005). Nie ulega wątpliwości, że język jest narzędziem pracy tłumacza i kompetencje językowe stanowią podstawowe kryterium kwalifikujące daną osobę do wykonywania tego zawodu. Wydaje się jednak, że na sukces zawodowy tłumacza mogą mieć wpływ również inne czynniki. Oprócz doskonałej znajomości co najmniej dwóch języków (języka ojczystego i języka obcego) oraz wypracowanego warsztatu tłumaczeniowego, tłumaczy mogą cechować pewne właściwości psychiczne, interpersonalne oraz zdolności poznawcze, ułatwiające wykonywanie tego zawodu. W związku z tym, że tłumacz jest wykonawcą zleconej usługi, nie bez znaczenia mogą być również jego kompetencje biznesowe (np. prowadzenie negocjacji) i asertywność. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie następujących grup kompetencji tłumacza ustnego: językowych, poznawczych, psychologicznych, społeczno-kulturowych oraz biznesowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/19329
ISBN: 978-83-232-3174-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korpal_2016_Kompetencje tłumacza ustnego.pdf283.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.