Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalka, Piotr. Promotor-
dc.contributor.authorRewizorski, Marek-
dc.date.accessioned2010-03-12T08:35:07Z-
dc.date.available2010-03-12T08:35:07Z-
dc.date.issued2010-03-12T08:35:07Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/197-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractPraca dotyczy interakcji zachodzących na poziomie globalnym pomiędzy Światową Organizacją Handlu (ang. WTO), jako organizacją międzynarodową, a jej państwami członkowskimi, działającymi w ramach wyznaczanych przez proces globalizacji gospodarczej. Rozważania podejmowanie są na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThis work contains an outline of interactions set between the World Trade Organization (en. WTO), acting as international organization, and its member countries, functioning in the scope of economic globalization. An analysis is focused mainly on political, economic and social issues.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectGlobalizacjapl_PL
dc.subjectGlobalizationpl_PL
dc.subjectGospodarka światowapl_PL
dc.subjectWorld Economypl_PL
dc.subjectOrganizacjapl_PL
dc.subjectOrganizationpl_PL
dc.subjectWTOpl_PL
dc.subjectGATTpl_PL
dc.titleŚwiatowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki światowejpl_PL
dc.title.alternativeWorld Trade Organization in the process of globalization of the World Economypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdoktorska1.pdf
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.