Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20420
Title: Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej
Other Titles: Conforming interpretation in the case law of supreme judiciary authorities in Poland
Authors: Rowiński, Wojciech
Advisor: Smolak, Marek. Promotor
Keywords: wykładnia prounijna
conforming interpretation
wykładnia prowspólnotowa
pro–EU interpretation
Issue Date: 2016
Abstract: Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej jest stosunkowo nowe zjawisko w polskim prawie, jakim jest wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem unijnym. Praca opiera się przede wszystkim na analizie orzecznictwa naczelnych organów władzy sądownictwem w Polsce, czyli Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W pracy przedstawiłem własną propozycją dotyczącą wykładni prounijnej sformułowaną na podstawie badań przeprowadzonych we wcześniejszych rozdziałach. Głównym celem pracy było ustalenie, czy na skutek pojawienia się obowiązku wykładni prounijnej doszło do zmiany w koncepcjach i praktyce dokonywania wykładni prawa w Polsce. Zmiana taka dokonała się na kilku płaszczyznach. Interpretacja postrzegana jest jako zadanie stawiane przed interpretatorem, od którego oczekuje się kreatywności i elastyczności. Należy zwrócić uwagę na większe niż dotychczas znaczenie pozajęzykowych reguł wykładni, co wskazuje na wpływ metod interpretacji stosowanych przez Trybunału Sprawiedliwości. Nowością z punktu widzenia polskiej teorii prawa jest podporządkowanie procesu interpretacji określonej funkcji - w tym wypadku zapewnieniu skuteczności prawa unijnego.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/20420
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dr 30.11.2016- czarnobialy.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.