Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20437
Title: Próba określenia wpływu czynników pozazakładowych na wydajność pracy
Other Titles: On the Determination of the Influence of the Extraworkshop Factors on Labour Productivity
Authors: Hajdrowska-Mikołajczak, Urszula
Issue Date: 1975
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 2, s. 119-132
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20437
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1975, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
011 URSZULA HAJDROWSKA-MIKOŁAJCZAK RPEiS 37(2), 1975.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.