Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2050
Title: Evaluation Interkultureller Kompetenz bei Angehenden Deutschlehrerinnen und -Lehrern in Polen
Authors: Błażek, Agnieszka
Keywords: kompetencja interkulturowa, ewaluacja kompetencji interkulturowej, nauczanie języków obcych, kształcenie nauczycieli języków obcych
intercultural competence, intercultural competence assessment, foreign language teaching, foreign language teacher training
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań
Citation: Błażek, A.,Evaluation Interkultureller Kompetenz bei Angehenden Deutschlehrerinnen und -Lehrern in Polens. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 283.
Abstract: Książka ukazuje możliwości i ograniczenia ewaluacji kompetencji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka niemieckiego w Polsce. Ewaluacja rozumiana jest tu nie tylko jako sumujący pomiar dydaktyczny lecz przede wszystkim jako zbieranie i ocena informacji o warunkach i przebiegu działań dydaktycznych zmierzających do rozwoju kompetencji interkulturowej.
The book examines the possibilities of assessing intercultural competence of German language pre-service teachers in Poland. The assessment comprises not only quantitative testing but also the qualitative evaluation of intercultural language training. It also gives an insight into the limits of such kind of assessment.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2050
ISBN: 978-83-232-1893-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)
Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BŁAŻEK 001-283.pdfwnętrze_książki2.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.