Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/212
Title: Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja
Authors: Kujawiński, Jerzy
Keywords: Pedagogika
Nauczanie wczesnoszkolne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Abstract: Kolejne przeobrażenia szkoły. Próby likwidacji szkoły. Granice swobody ucznia w szkole klasowo-lekcyjnej. "Szkoła" bez przymusu. Wizja szkoły XXI wiek.
URI: http://hdl.handle.net/10593/212
ISBN: 978-83-232-2087-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)
Materiały dydaktyczne (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kujawiński_tekst.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Ewolucja szkoły2a.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.