Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21299
Title: Nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły
Other Titles: The new media support in modern school
Authors: Michniuk, Anna
Advisor: Skrzydlewski, Wojciech. Promotor
Walter, Natalia. Promotor
Keywords: kompetencje medialne
junior high school
nauczyciel
teacher
nowe media
new media
szkoła gimnazjalna
media literacy
uczeń
student
Issue Date: 2017
Abstract: W dysertacji poruszono i przeanalizowano problematykę nowomedialnego wspomagania współczesnej szkoły odwołując się do takich aspektów jej funkcjonowania jak: proces nauczania – uczenia się, zarządzanie szkołą, budowanie i podtrzymywanie komunikacji z rodzicami/opiekunami oraz otoczeniem, a także (auto)promocję szkoły. Badania przeprowadzono na terenie województwa lubuskiego. Uczestniczyło w nich 18 szkół gimnazjalnych. Celem poznawczym badań był opis i wyjaśnienie sposobów wspomagania publicznych szkół gimnazjalnych w województwie lubuskim przez nowe media. Cel teoretyczny zakładał opracowanie nowych propozycji dotyczących użytkowania nowych mediów w szkołach gimnazjalnych, natomiast celem praktycznym było stworzenie dyrektyw pedagogicznych dotyczących stosowania nowych mediów w pracy szkoły. Jak pokazały wyniki badań, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych w województwie lubuskim chcą by ich szkoły w większym stopniu korzystały z nowych mediów w ramach swojej pracy. Problem stanowią jednak: złe, często przestarzałe wyposażenie, brak odpowiednich kompetencji medialnych u pedagogów oraz brak motywacji do rozwoju nauczycieli w kierunku korzystania z nowych mediów.
The dissertation discusses and analyzes the new media support in modern school. The research is focused on new media in: teaching - learning process, school management, communication with parents and also local society (auto)promotion of schools. The research was carried out in the Lubuskie Voivodeship. 18 junior high schools participated in it. The main aims of the research were: to describe ways of support by new media in public junior high schools in the Lubuskie Voivodeship, to suggest some new usages of new media in junior high schools, to create pedagogical directives about the use of new media in schools for teachers and eduators. The results of the research show that teachers and headmasters of junior high schools in the Lubuskie Voivodeship want to increase the level of using new media is schools, but there are few problems. The main of them are: bad quality of IT equipment, lack of appropriate media competences at pedagogues, and the lack of teachers’ motivation to develope themselves.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/21299
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły_praca doktorska_Anna Michniuk_promotor_prof_W_Skrzydlewski_UAM (1).pdf
  Restricted Access
5.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.