Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21514
Title: Misja ‘mama’. Wyzwania i trudności
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: macierzyństwo
matka
rodzicielstwo
rola matki
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: E. Włodarczyk (red. nauk.), W trosce o macierzyństwo, Poznań 2017, s. 53-68
Abstract: Macierzyństwo zawsze będzie wyjątkowe, a tę wyjątkowość wzmacnia i pogłębia specyfika pełnienia roli macierzyńskiej oraz jej konsekwencje, tak dla dziecka/dzieci, jak i dla podejmującej ją kobiety. W artykule tym, w pierwszej jego części, podkreślony został przełomowy charakter narodzin dziecka oraz stresogenność doświadczania macierzyństwa, środkowa część jest swoistym dytyrambem na cześć matek, natomiast w ostatniej wskazano na zderzenie sielankowości przydawanej macierzyństwu z realnymi obrazami macierzyństwa dalekiego od idylli.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21514
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E_Misja 'mama'.pdf252.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.