Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21526
Title: Kształcenie praktyczne studentów kierunku turystyka i rekreacja na UAM. Ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe i staże
Other Titles: The practical education of students of Tourism and Recreation. Fieldwork, apprenticeships and internships
Authors: Borkowski, Grzegorz
Piotrowski, Krzysztof
Przybylska, Anna
Keywords: ćwiczenia terenowe
praktyki zawodowe
Katedra Turystyki i Rekreacji
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 137–149
Series/Report no.: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace;19
Abstract: Kształcenie praktyczne jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego na kierunku turystyka i rekreacja realizowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dającą studentom przygotowanie do pracy w szeroko pojętej turystyce. Celem opracowania jest krótka prezentacja i charakterystyka realizowanych podczas studiów ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych i staży, ukazująca kompleksowe zdobywanie wiedzy i umiejętności przez studentów dzięki szerokiemu spektrum oferowanych zajęć praktycznych.
The practical education is an integral part of the educational process in the field of study Tourism and Recreation UAM, giving students preparing to work in the widely understood tourism. The aim of the study is a brief presentation and characterization studies conducted during field training, apprenticeships and internships, showing the comprehensive acquisition of knowledge and skills by students with a wide spectrum of offered practical classes.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21526
ISBN: 978-83-7986-127-9
ISSN: 2080-6795
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ksztalcenie_praktyczne_studentow_kierunk.pdf7.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons