Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21527
Title: Zastosowanie Mapy Wektorowej Poziomu 2 do oceny atrakcyjności rekreacyjnej jezior metodą bonitacji punktowej na przykładzie Pojezierza Wałeckiego, Równiny Drawskiej i Równiny Wałeckiej
Other Titles: Application of the Vector Smart Map Level 2 (VMap L2) for evaluation of recreational attractiveness of lakes using point valuation on example of Pojezierze Wałeckie, Równina Drawska and Równina Wałecka
Authors: Piotrowski, Krzysztof
Keywords: GIS
Mapa wektorowa
Mapa Wektorowa Poziomu 2
atrakcyjność rekreacyjna jezior
bonitacja punktowa
Issue Date: 2013
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom X – Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Z. Młynarczyk A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 49–76
Series/Report no.: Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace;10
Abstract: W artykule zaproponowano zastosowanie Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego (VMap L2) jako źródła danych do przeprowadzenia oceny atrakcyjności rekreacyjnej jezior w skali regionalnej metodą bonitacji punktowej według kryteriów zaproponowanych przez Bródkę (2010). Mapa ta zawiera komplet danych (w postaci tabeli atrybutów i obiektów wektorowych) niezbędnych do przeprowadzenia takiej analizy oraz zasięgiem obejmuje cały kraj. Wykorzystanie tego źródła danych przez zautomatyzowanie oceny zmniejsza czasochłonność i prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas procesu przetwarzania danych. Spośród jezior Pojezierza Wałeckiego, Równiny Drawskiej i Równiny Wałeckiej w świetle przyjętej metody tylko jedno zostało zakwalifikowane jako korzystne dla celów kąpielowych oraz sportów wodnych i żeglarstwa. Dalsze, odpowiednio około 95 i 50 jezior, zostały sklasyfikowane jako korzystne z ograniczeniami. In this paper were shown an application of the Vector Smart Map Level 2 (VMap L2) as a data source for evaluation the recreational attractiveness of lakes in the regional scale using point valuation method based on the criteria of Bródka (2010). Application of the Vector Smart Map Level 2 (VMap L2) for evaluation of recreational attractiveness of lakes using point valuation on example of Pojezierze Wałeckie, Równina Drawska and Równina Wałecka This map contains all data (in the attribute table and the vector objects) needed for this analysis and its range covers all country. Using this data source by automation of evaluation reduce time consumption and probability of making errors during data processing. The singular lake form Pojezierze Wałeckie, Równina Drawska and Równina Wałecka mezoregions, usung the method, was classified as a favourable for swimming and water sports and sailing. Next, appropriately ca. 95 and 50 lakes were classified as a favourable with limitations
URI: http://hdl.handle.net/10593/21527
ISBN: 978-83-63400-51-4
ISSN: 2080-6795
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
piotrowski_2010_Zastosowanie_Mapy_Wektorowej_Poziomu_2_do_oceny_atrakcyjnosci_rekreacyjnej_jezior.pdf7.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons