Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21603
Title: O bólu. Pięć rozważań w poszukiwniu autora
Other Titles: On pain. Five reflections in search of an author
Authors: Musiał, Łukasz
Keywords: ból
literatura
filozofia
de Maupassant
Schopenhauer
Nietzsche
Kafka
Valéry
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Musiał Ł., O bólu. Pięć rozważań w poszukiwniu autora, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s.132.
Abstract: What is the language for talking about the philosophy and literature of pain? Can human pain be expressed in words, and if so, to what extent? De Maupassant, Schopenhauer, Nietzsche, Valéry, Jünger, Kafka, Gombrowicz: seven writers in five discussions devoted to the question of expressing the experience of pain in selected texts from the fields of philosophy and literature, in the context of 20th-century processes of secularisation.
Jakim językiem mówi o bólu filozofia i literatura? Czy ludzki ból można wypowiedzieć słowami - i w jakim stopniu? De Maupassant, Schopenhauer, Nietzsche, Valéry, Jünger, Kafka, Gombrowuicz: siedmiu autorów w pięciu rozważaniach poświęconych kwestii wyrażalności doświadczenia bólu w wybranych tekstach filozofii i literatury,w kontekście dwudziestowiecznych procesów sekularyzacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21603
ISBN: 978-83-232-3078-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musial_O_bolu_2016_final_27_10_2016.pdf734.79 kBAdobe PDFView/Open
Musial_O_Bolu_druk_okladka_25_10_2016.pdf31.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.