Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21621
Title: Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej
Other Titles: Difficult situations from the individual and societal perspective
Editors: Karaszewska, Hanna
Silecka-Marek, Ewelina
Keywords: terapia uzależnień
adolescencja
czynniki ryzyka
czynniki ochronne
zachowania przestępcze
przemoc
dorosłość
sytuacje trudne
wykorzystanie seksualne
psychoterapia skoncentrowana na emocjach
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Karaszewska H., Silecka-Marek E., red. nauk., Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 224
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika nr 242;
Abstract: The publication provides the reader with a clear description of difficult situations experienced by different individuals at different stages of their lives and in different environments. A difficult situation, therefore, can be regarded as a continuum, because on the one hand we are dealing with a problematic situation, and on the other with a state of mental stress. An individual can seek a constructive solution to a difficult situation, and therefore treat it as a task or challenge. There is also a possibility that the situation will become a stressful one, which will disrupt human behavior. Undoubtedly, the struggle with a variety of difficult life situations is a challenge for every individual. The diverse nature of these texts testifies to the complexity and importance of the issues. We therefore hope that readers will find in this publication some answers to their issues, guidance, or that the publication will become a source of inspiration for further theoretical and practical actions.
W publikacji poruszono problem człowieka uwikłanego w sytuacje trudne, zarówno w kontekście jednostki, jak i społeczeństwa. Sytuacje trudne rozpatrywane są przez pryzmat osoby uzależnionej od alkoholu, przebywającej w zakładzie karnym, a także ofiary przestępstwa, którą może być dziecko czy osoba starsza, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Książka zawiera również praktyczne metody i wskazówki, w jaki sposób ograniczyć psychospołeczne koszty ponoszone przez jednostkę doświadczającą traumatycznych przeżyć.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21621
ISBN: 978-83-232-3095-3
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karaszewska_Silecka_Marek_Sytuacje trudne_28_9_2016.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
Karaszewska_Silecka_Marek_ Sytuacje trudne-do druku_okladka_2016.pdf23.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.