Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21628
Title: Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów
Other Titles: Voluntary work in planning student careers
Authors: Barańska, Magdalena
Keywords: wolontariat
edukacja zawodowa
rynek pracy
kariera zawodowa
rozwój osobisty
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Barańska M., Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 214
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;230
Abstract: The monograph Voluntary work in planning student careers comprises five chapters. Reflections and research interests focus on three main areas: voluntary work as a form of education and a means to gain qualifications, the situation of young people on the labour market and the need for career planning. This publication presents the benefits voluntary work has for volunteers, beneficiaries, cooperating institutions and society. The findings presented in the final chapter indicate that students view voluntary work as a highly effective form of career planning and gaining work experience. Becoming involved in voluntary work boosts their chances on the job market. It also provides an opportunity to discover more about oneself – one’s capabilities and limitations, one’s predispositions; it offers an chance to acquire new skills and develop existing ones, develop one’s character and forge valuable relationships which might evolve into professional contacts.
Celem pracy jest ukazanie korzyści wynikających ze świadczenia usług wolontariackich w kontekście projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej studentów. Podejmowane w niej zagadnienia związane z sytuacją osób młodych na rynku pracy i planowaniem kariery zawodowej zajmują badaczy nie od dziś. Autorka skupia się na wolontariacie jako formie edukacji i przygotowania do dorosłego życia młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Wolontariat prezentowany jest jako sposobność sprawdzenia swoich możliwości i zaplanowania ścieżki zawodowej oraz jako instrument mający na celu rozbudzenie potencjału tkwiącego w jednostkach zaangażowanych w działalność wolontariacką. Praca pokazuje, że wolontariat daje możliwość rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Publikacja zawiera również zalecenia dla wolontariuszy i instytucji, które mogą z nimi współpracować. Podkreśla konieczność promowania aktywności wolontariackiej, co przekłada się na większą świadomość społeczeństwa dotyczącą wielorakich korzyści wynikających z wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zawodowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21628
ISBN: 978-83-232-2990-2
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barańska-Wolontariat_tekst_25.04.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open
Baranska_Wolontariat_druk_okladka_22_4_2016.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.