Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21703
Title: Wpływ dyskursu edukacyjnego na obraz społeczności żydowskiej w świadomości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
Other Titles: The impact of educational discourse on the image of the Jewish community in the awareness of high school students
Authors: Michalik-Pietraszak, Joanna
Advisor: Gromadzka, Beata. Promotor
Keywords: dyskurs edukacyjny
educational discourse
pamięć zbiorowa
collective memory
Holokaust
Holocaust
stereotyp
stereotype
Issue Date: 2018
Abstract: Tematem dysertacji jest kwestia wpływu dyskursu edukacyjnego na kształtowany w świadomości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej obraz społeczności żydowskiej. Rozprawa zawiera podstawowe ustalenia związane z kluczową dla całego wywodu kategorią dyskursu, a także podejmuje kwestię roli dyskursu edukacyjnego w budowaniu tożsamości kolejnych pokoleń i kształtowaniu pamięci zbiorowej. W pracy zostały uwzględnione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dysertacji dokonano omówienia XIX- i XX-wiecznych utworów zawartych w spisie lektur szkolnych, w których obecni są bohaterowie żydowscy. Ustalono, iż praktykowane przez szkołę sposoby analizowania literatury, w której podejmowana jest tematyka żydowska, mają charakter fragmentaryczny i polonocentryczny oraz stanowią podstawowe źródło stereotypowych wyobrażeń dotyczących Żydów. Rozdział poświęcony problematyce Holokaustu zawiera strategie kształtowania pamięci Zagłady w edukacji. Opis projektu Moje spojrzenie na Holokaust jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie sposoby mówienia o Zagładzie są w opinii uczniów najbardziej interesujące, zawiera również propozycje dydaktycznych rozwiązań, które mają na celu formowanie pamięci zbiorowej wolnej od zniekształceń oraz kształtowanie postaw pozbawionych stereotypów i uprzedzeń.
The essential subject matter of PhD dissertation is the question of the impact of educational discourse on the image of the Jewish community in the awareness of high school students. The dissertation contains basic findings related to the category of discourse crucial for the whole argument. First part deals with the issue of collective memory - the role it plays in building the identity of successive generations and the role that school should play in shaping collective memory. The dissertation includes the results of a survey – it was carried out among high school students in 2012 and analysis of the works included in the school reading list, in which Jewish characters are present - these are mainly works of writers from the 19th and 20th centuries. As it appears from observations, the methods of analyzing readings in which Jewish themes are taken constitute the basic source of stereotypical images of Jews. In the chapter about the Shoah was stated that history of the Holocaust is taken up in the school didactic discourse in a fragmentary and often polonocentric way. The closing part of the dissertation is a description of the project My View on the Holocaust, which was an attempt to answer the question: what ways of talking about extermination are the most interesting in the students' opinion. It conteins didactic solutions that aim to form a collective memory free from distortions, as well as to shape attitudes devoid of stereotypes and prejudice.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/21703
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Joanna Michalik-Pietraszak.pdf
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.