Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2176
Title: Koń w antycznej Tracji. Sacrum, wyznacznik przynależności do elity społecznej, czy ulubione zwierzę?
Other Titles: Horse in ancient Thrace. Sacrum, the determinant of belonging to social elite, or a favourite animal?
Authors: Hatłas, Jerzy
Keywords: Tracja
Trakologia
Koń
Starożytność
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
Citation: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, Lucyna Kostuch; Katarzyna Ryszewska (red.), Tom II, 2006.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2176
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jerzy_Hatłas.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.