Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21784
Title: Polsko-niemieckie regiony transgraniczne i miasta transgraniczne po 2004 roku. Pomiędzy pragmatyzmem instytucjonalnym a izolacja społeczna
Authors: Jańczak, Jarosław
Keywords: miasta graniczne
współpraca transgraniczna
granica polsko-niemiecka
deborderyzacja
Issue Date: 2008
Publisher: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Citation: Dołzbłasz S., Raczyk A., red.nauk., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Wrocław, 2008, s.93-100.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21784
ISBN: 978–83–928255–1–7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Jaroslaw Janczak_ Polsko-niemieckie regiony transgraniczne i miasta transgraniczne po 2004 roku. Pomiędzy pragmatyzmem instytucjonalnym a alienacja spoleczn_2008_wspolpraca transgraniczna_granica polsko-niemiecka_deborderyzacja.pdf421.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons