Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21787
Title: Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne
Other Titles: Internet social support. A socio-pedagogical study
Authors: Walter, Natalia
Keywords: wsparcie społeczne
Internet
media
wspomagająca rola mediów
kompensacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Walter N., Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 238
Series/Report no.: Technologie Kształcenia nr 21;
Abstract: New media are the tools that support human’s’ intellectual functioning. For many people with disabilities they may become the sole opportunity for accessing information, communicating, learning or working. On the other hand, new media also provide a space for social interactions that could affect the process of coping with critical events, both ordinary and traumatic ones. The key concept for the discussion is internet-based social support, defined as support available online to a person dealing with a critical event which needs to be overcome with external resources coming from virtual groups comprising people experiencing difficulties of a similar nature, in the past or currently. The author posed the question whether internet social support is ubiquitous, and what it manifests itself. To answer this, she conducted quantitative and qualitative research. The data collected then became the basis for analysis and theoretical considerations.
Celem książki jest ukazanie innego oblicza Internetu: nie bezdusznej, stechnicyzowanej przestrzeni, lecz miejsca służącego wymianie społecznej, pełnego ludzi gotowych otaczać się wzajemną troską i służyć pomocą tym, którzy jej potrzebują. Kluczowym pojęciem omawianym w monografii jest internetowe wsparcie społeczne, czyli pomoc dostępna online dla jednostki znajdującej się w sytuacji krytycznej. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, przedstawia zagadnienie społecznej roli Internetu, stanowiącego również przestrzeń wsparcia. Druga – zawiera wyniki badań empirycznych, których przedmiotem jest powszechność, dostępność oraz charakterystyka wsparcia społecznego obecnego w polskim Internecie w ujęciu pedagogicznym, a w szczególności jego przyczyny, jakość interakcji, efektywność oraz edukacyjny charakter. Rekonstrukcje teoretyczne, wyniki oraz wnioski zawarte w książce wpisują się w obszar pedagogiki medialnej, poprzez ukazanie możliwości internetowego współdziałania ludzi w celu pokonywania trudności wynikających z kryzysów rozwojowych i traumatycznych, co stanowi ważny element wychowania do mediów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21787
ISBN: 978-83-232-3046-5
ISSN: 0137-1401
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walter_internetowe_wsparcie_spoleczne_internet.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.