Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21807
Title: Znikający wyborcy - partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Authors: Rachwał, Marcin
Keywords: demokracja
wybory
frekwencja wyborcza
obowiązek wyborczy
Unia Europejska
Parlament Europejski
"Wybory drugiego rzędu" (second-order elections)
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Citation: Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia, red. M. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, ss. 61-73.
Abstract: Celem artykułu było wskazanie przyczyn ustanowienia bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak również poddanie analizie zagadnienia spadającej frekwencji w przedmiotowych elekcjach. Podejmując badania przyjęto hipotezę, iż niska frekwencja wyborcza jest spowodowana przede wszystkim względnie niewielką (choć ciągle wzrastającą) rolą Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21807
ISBN: 978-83-65817-09-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf349.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons